O firmie
FMT Tarnów

Pragniemy pokrótce zaprezentować Państwu naszą firmę, której nazwa Fabryka Maszyn „Tarnów” pojawiła się jesienią 2010 roku. Powstanie firmy związane było z przekształceniami organizacyjnymi w Zakładach Mechanicznych Tarnów S.A. Produkcja cywilna funkcjonująca wówczas pod nazwą Zakład Produkcji Obrabiarek, Narzędzi, Oprzyrządowania
i Remontów została wyodrębniona ze spółki.

Fabryka Maszyn „Tarnów” kontynuowała produkcję obrabiarek znanego w kraju i zagranicą tarnowskiego wytwórcy między innymi takich wyrobów jak tokarki TUJ-380MF, TUJ-380CNC, TUJ-560M, TUJ-630M, TUJ-560MEF, TUJ-630MEF oraz szlifierki do wałków i otworów RUP280. Firma świadczyła również usługi serwisowe oraz sprzedaż części zamiennych do starszego typu tokarek TUB-25, TUB-32, TUJ-48, TUJ-50, TUJ-50M, TKX-50N oraz szlifierek RUP-28 i ROPA16.

Przejęty obszar produkcji cywilnej obejmował także produkcję narzędzi, oprzyrządowania oraz usług, remontów maszyn i urządzeń, jak również produkcję tokarek na licencji niemieckiej firmy GDW LZ-250, LZ-360, LZ-400.

Fabryka Maszyn „Tarnów” kontynuowała produkcję obrabiarek znanego w kraju i zagranicą tarnowskiego wytwórcy między innymi takich wyrobów jak tokarki TUJ-380MF, TUJ-380CNC, TUJ-560M, TUJ-630M, TUJ-560MEF, TUJ-630MEF oraz szlifierki do wałków i otworów RUP280. Firma świadczyła również usługi serwisowe oraz sprzedaż części zamiennych do starszego typu tokarek TUB-25, TUB-32, TUJ-48, TUJ-50, TUJ-50M, TKX-50N oraz szlifierek RUP-28 i ROPA16.

Przejęty obszar produkcji cywilnej obejmował także produkcję narzędzi, oprzyrządowania oraz usług, remontów maszyn i urządzeń, jak również produkcję tokarek na licencji niemieckiej firmy GDW LZ-250, LZ-360, LZ-400.

Kolejny etap w historii FMT

Kolejnym etapem w historii FMT była prywatyzacja firmy
z udziałem kapitału zagranicznego, którym została angielska grupa kapitałowa 600 GROUP PLC-UK będąca właścicielem znanego konsorcjum obrabiarkowego Colchester-Harrison. Szybko wdrożono i uruchomiono produkcję szerokiej gamy wyrobów Colchester-Harrison takich jak tokarki M300/Student, Master, Triumph, Mascot, Mastiff, Alpha sprzedawanych w rozbudowanej sieci dystrybucji grupy 600UK.

Po niespełna dwóch latach działalności angielska grupa przemysłowa wycofała się z dalszych inwestycji w Fabryce Maszyn Tarnów, a nowym właścicielem FMT została niemiecka firma GDW, która z kolei kontynuowała produkcję głównie wyrobów na swoje rynki zbytu m. in. tokarek LZ 360, LZ400 oraz na licencji 600UK tokarki T170, T200, T230, T280. W połowie 2013 roku została ogłoszona upadłość spółki.

Nasze cele

Przedsiębiorstwo zostało odkupione przez polskiego inwestora
i obecnie funkcjonuje pod nazwą Fabryka Maszyn „Tarnów” Łukasz Świderski & Józef Świderski s.c.

Głównym celem firmy jest chęć odbudowania i kontynuacji rodzimej produkcji obrabiarek na bazie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej oraz pozyskanego parku maszynowego.

W oparciu o najnowsze przepisy Polski i Unii Europejskiej uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001:2015. Wdrażając System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, każdy klient Fabryki Maszyn Tarnów ma gwarancję na wykonanie w najwyższej jakości usług
w zakresie: toczenie, szlifowanie, frezowanie, toczenie CNC, frezowanie CNC, remont lub naprawa obrabiarek.