Obróbka kół zębatych

Park maszynowy Fabryki Maszyn Tanów pozwala zaspokoić potrzeby Klientów usług przemysłowych w zakresie obróbki mechanicznej kół zębatych.

Opis

Zakres usług obejmuje:

  • obróbka mechaniczna kół zębatych, listew zębatych, połączeń ewolwentowych
  • wykonywanie uzębienia metodą obwiedniową w zakresach od modułu 0,5 do 5,0 mm w 8-7 klasie, maksymalna średnica koła zębatego Ø 300 mm
  • szlifowanie uzębienia (szlifierka REISHAUER) w zakresach modułu od 0,5 do 6,0 mm w 7-6 klasie, maksymalna średnica koła zębatego, Ø 315 mm
  • wykonywanie uzębienia wewnętrznego metodą ” Fellows’a „
  • wykonywanie listew zębatych
  • wykonywanie połączeń ewolwentowych
  • wykonywanie kół łańcuchowych
  • wykonywanie kół pasowych

Galeria